فایل صوتی حاج غلامرضا کربلایی فردویی که در ابتدا آن شهید اصغرکربلایی اعلام برنامه نموده است